سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام ایزدخواه – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی کتابچی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی- دانشگاه صنعتی امرکبیر
محمد حسین حسن نیا – کارشناس ارشد مهندسی مواد ومتالورژی- شرکت ساپکو

چکیده:

منحنی های حد شکل دهی یکی از ابزارهایی است که از قدیم جهت بررسی شکل پذیری ورق های فلزی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که تعیین تجربی این منحن یها نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است، محققین تلاش گسترده ای جهت پیش بینی این منحن یها از طریق تئوری و تحلیلی صورت داده اند. از جمله معیارهای حدی ارائه شده برای تعیین FLD یک ورق فلزی نرم، معیار GTN می باشد. در این معیار با در نظر گرفتن مراحل مختلف جوانه زنی و رشد حفرات در داخل ورق فلزی در حین شک لدهی به بررسی باریک شوندگی و شکست پرداخته می شود. در این تحقیق منحنی FLD تجربی ورق با استفاده از روش Hecker بدست آمد و منحنی بدست آمده با منحنی پی شبینی شده با استفاده از ترکیب معیارهای حد باریک شوندگی GTN، تسلیم Hill48 و کار سخت شوندگی Swift مقایسه شد. جهت تعیین پارامترهای مدل GTN از ترکیب آزمایشهای عملی (آزمون مقاومت الکتریکی، شکس تنگاری) و روش شبیه سازی استفاده شد. شبیه سازی با بکارگیری روش المان محدود و استفاده از نرم افزار ABAQUS صورت گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از معیار حدی GTN در مورد ورق IF می تواند با تقریب مناسبی منحنی FLD تجربی را پیش بینی نماید.