سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمشید اسماعیلی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی عمران دانشگاه تبریز
جمیل کسایی – کارشناس آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی دانشکده عمران دانش
غفور علی زاده – کارشناس ارشد آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی دانشکده عمران

چکیده:

در مخازن آب شرب به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر بتن بامحیط آبی، بررسی توأم نفوذپذیری ومقاومت فشاری بتن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .در واقع در این نوع سازه ها هدف، طرح و اجرای بتنی است که ضمن تأمین نمودن مقاومت فشاری موردنظرازنفوذپذیری کمتری برخوردارباشدتا اینکه ضمن نگهداری آب شرب در مخزن، حداقل تراوش آب را نیز داشته باشد. سوالات تحقیق: دراین مقاله اثرمصالح سنگی ریزدانه همجنس درحالت شکسته وگردگوشه بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: کل مصالح سنگی گردگوشه از یک معدن تهیه شده و ماسه شکسته از شکستن شن همان معدن تولید گردید تا بدین صورت ۷۵ و ۱۰۰ از مصالح ،۵۰ ، مصالح سنگی همجنس ایجاد گردد. طرح اختلاط های بتنی هرکدام حاوی درصد های مختلف ۲۵،۰ سنگی ریزدانه شکسته و گردگوشه مورد ارزیابی قرار گرفته اند . اثر میکرو سیلیس نیز با جایگزین نمودن ۱۵ درصد سیمان از نظر وزنی توسط میکروسیلیس و مقایسه آن با نمونه های بتنی فاقد این ماده پوزولانی بررسی گردیده است . پارامتر های مربوط به دوام بتن از قبیل درصد جذب آب و نفوذپذیری (در برابر آب) در ۲۸ روز برای ۳۰ نمونه بتنی استوانه ای و مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه و اسلامپ بتن برای ۶۰ نمونه مکعبی بدست آورده شده و مقایسه گردید. نتیجه گیری: در نهایت با ارزیابی توأم ضریب نفوذپذیری و مقاومت فشاری و در نظر گرفتن ا سلامپ بتن، استفاده از ماسه شکسته در طرح اختلاط های فاقد میکروسیلیس، تا ۲۵ % و در طرح اختلاط های حاوی ۱۵ % میکروسیلیس تا ۵۰ % پیشنهاد می گردد