سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
هوشنگ میر غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_سازه_دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

لوماشل ها سنگدانه هایی هستند که از بقایای خرده صدفهای دریایی که توسط سیمان کربناتی بهم پیوند خورده اند تشکیل شده است ویکی ازعمده منابع و معادن سنگدانه های غیراستاندارددرنواحی ساحلی جنوب کشور به ویژه چاه بهار به شمار می روند استفاده ازمواد زاید و دورریز به عنوان ماده اولیه و یا بخشی از آن درطی فرایند تولید چندین سال است که مورد توجه ویژه قرارگرفته است کاهش منابع مواد اولیه شرایط اقتصادی و آلودگی محیط زیست تحقیق دراین خصوص را ایجاب می کند گوگرد نیز بهعنوان یکی از محصولات جانبی صنعت پتروشیمی جز مواد مزبور محسوب میشود تاحدی که دربرخی ازواحدها این ماده به دلیل مشکلات و هزینه های حمل و نقل و نگهداری بصورت رایگان دراختیار مصرف کنندگان قرارمیگیرد ازجمله کاربردهای مهم گوگرددر صنعت ساختمان تولید بتن گوگردی میب اشد دراین پژوهش نمونه های آزمایشگاهی با طرح اختلاط های مختلف ساخته شده و مورد آزمایش مقاومت فشاری قرارگرفتند و سپس جهت بهبود مقاومت درصدهای از دو نوع پوزولان به طرح اختلاط افزوده گردید.