سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی شعرباف – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک
علی اصغر نادری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک
صالح یزدانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

سازه های پیشرفته کامپوزیتی با توجه به شکل و نحوه باربری به عنوان یکی از سازه های کاربردی و اقتصادی هستند . می توان برای افزایش ظرفیت باربری سازه های پیشرفته از چندلایه های با سفتی متغیر با استفاده ار تکنولوژی جای گذاری الیاف بهره جست. در این مقاله سه مسیر جای گذاری الیاف، به نام های ژئودزیک، انحنا ثابت و زاویه ثابت، بر روی پوسته مخروطی معرفی شده است. براساس تئوری کلاسیک چندلایه، ضرایب سفتی برای مسیر های جای گذاری الیاف بر روی پوسته مخروطی دوار به دست آمده است و نحوه تغییر این ضرایب در راستای طولی پوسته بررسی و نتایج با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که زاویه جهت گیری الیاف و ضخامت پوسته، تابعی از موقعیت مکان بر روی پوسته مخروطی هستند و این نتایج حاکی از وابستگی سفتی هر نقطه از پوسته مخروطی به موقعیت آن است . اثر تغییر ضخامت بر تغییر سفتی در راستای محوری مخروط، مؤثرتر از، اثر تغییر زاویه است و همین اثر، تعیین کننده عمده کاهش سفتی، در راستای طولی مخروط از مقطع کوچک به سمت مقطع بزرگتر پوسته است . نتایج حاصله با نتایج دیگران تطابق مناسبی دارد