سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا حسین پور – کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه گیلان
کورش جواهر ده – استادیار(هیئت علمی)تبدیل انرژی دانشگاه گیلان
علیرضا قویمی – کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه گیلان
محمد نقاش زادگان – استادیار(هیئت علمی) تبدیل انرژی، دانشگاه گیلان

چکیده:

سیستم های سرمایش جذبی در مکان هایی که هزینه برق مصرفی در آن زیاد می باشد، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. انرژی حرارتی مورد نیاز برای ژنراتور این سیستم ها را می توان از انرژی گاز، خورشید، زمین گرمایی و موارد دیگر بدست آورد. با توجه به اینکه تابش خورشید در ایران در حد مطلوبی می باشد، پس می توان از کلکتور خورشیدی در ژنراتور سیستم های جذبی برای انتقال گرما همراه با انرژی گاز استفاده کرد. در این تحقیق تأثیر مساحت کلکتور و حجم تانک ذخیره بر عملکرد سیستم های جذبی تک اثره و دو اثره و همچنین مساحت کلکتور و حجم تانک ذخیره مورد نیاز برای ساعات بیش از غروب خورشید بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش مساحت کلکتور حجم تانک ذخیره، نیاز به انرژی گاز در طول ساعات طراحی را می توان به صفر رساند. حداقل مساحت مورد نیاز برای ایجاد سرمایش در چهار ساعت بعد از غروب آفتاب برای سیستم تک اثره و دو اثره بترتیب برابر ۱۳۵ و ۸۵ متر مربع و حجم تانک ذخیره دو سیستم برابر ۱۰ و ۷ متر مکعب می باشد.