سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
کاظم محضرنیافومشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

شناخت وضعیت کمی و کیفی ماشین های کشاورزی و تاثیر ویژگیهای زمین زراعی بر آن هدف این پژوهش بوده است از این رو شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان به صورت میدانی مورد بررسی قرارگرفت دراین پژوهش رابطه شاخص درجه مکانیزاسیون به عنوان متغیر وابسته با ویژگیهای زمین زراعی اندازه قطعات زراعی، سطح زیرکشت، پراکندگی قطعات، وضعیت تسطیح قطعات و سیستم آبیاری مورد آزمون و تحلیل قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که درجه مکانیزاسیون برای بسیاری از عملیات در منطقه پایین بده و اغلب کشاورزان از تراکتور صرفا برای انجام عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه استفاده می کنند بررسی علت عدم استفاده کشاورزان از وسایل و ادوات مکانیزه نشان داد که فاکتورهای کوچک بودن اندازه قطعات زراعی نامناسب بودن ادوات بالا بودن هزینه اجاره، عدم دسترسی به تراکتور در زمان مناسب و عدم انجام درست عملیات بوسیله ماشین به ترتیب بیشترین تاثیر را در این امر دارا می باشد.