سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی گرمرودی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه –
سیدحمید فتحی –
کاظم مظلومی – دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه لزوم استفاده از انرژیهای تجدید پذیر باعث شده است که تمایل برای استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع روزبروز در حال افزایش باشد. حفاظت ضد جزیرهای از مهمترین مسائل پس از اتصال این منابع به شبکه توزیع میباشد. رلههای ولتاژی و فرکانسی از روشهای معمول برای حفاظت ضد جزیرهای میباشند. عملکرد این رلهها تحت تاثیر مدلهای مختلف بار و وابستگی آنها به ولتاژ و فرکانس قرار میگیرد که ممکن است منجر به عملکرد در زمان نامناسب و یا عدم عملکرد اینگونه رلهها گردد. در این مقاله اثر مدلهای مختلف بار بر روی افت ولتاژ و فرکانس در شبکههای جزیره شده مورد مطالعه قرار گرفته است