سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – دانشیاربخش عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معصومه بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از سیستمهای مقاوم در برابر بار جانبی زلزله، سیستم قاب خمشی بوده که از سه طبقهبندی شکلپذیری (معمولی،متوسط،ویژه) بیشترین شکلپذیری متعلق به قاب خمشی ویژه بوده که در روش جدید طراحی براساسعملکرد به دلیل شکلپذیری بالا و تحمل تغییرمکانهای بیشتر از عملکرد بهتری نسبت به قاب خمشی معمولی و متوسط برخوردار است. اما یکی از مهمترین بخشهای قاب خمشی ناحیه اتصال تیر به ستون و چشمه اتصال بوده کهدر این مقاله میزان تأثیر مدلسازی چشمه اتصال در برآورد رفتار لرزهای قاب خمشی فولادی ویژه، مورد بررسی قرار گرفته که رفتار نرمتری برای سازه به همراه دارد