سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابره پورربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، آذربایجان شرقی، ایران،
حسن حکمت شعار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، آذربایجان شرقی، ایران
کمال الدین دیلمقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده:

افزایش سطح شوری دراطراف ریشه، باعث اختلال در جذب، انتقال و توزیع عناصر در گیاهان می گردد همچنین باتوجه به وجود اثرات منفی شوری روی رشد وعملکرد لوبیای معمولی و اهمیت این گیاه در همزیستی با ریزوبیوم و درنتیجه تبدیل ازت جو به ترکیبات آلی ازتدار، تغذیه انسان، حاصلخیزی خاک و در این تحقیق: اثر سطوح مختلف ازشوری با(۰،۱۰،۵۰،۱۰۰و۱۵۰ میلی مولاراز(NaCl) روی Phaseolus vulgaris L. رقم قرمز درخشان تلقیح شده با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم با واریته فازئولی در طرح کاملاً تصادفی، هر تیمار در ۴ تکرار مورد مطالعه قرارگرفت تا اثرات شوری روی میزان جذب عناصر از خاک و توزیع یون ها در بخش های مختلف گیاه در مقاومت گیاه لوبیا به تنش شوری مورد توجه قرار گیرد. افزایش سطح شوری میزان سدیم را در بخش هوایی و ریشه افزایش و میزان پتاسیم ، کلسیم و فسفر را کاهش داد. کاهش میزان منیزیم بخش هوایی در سطح احتمال ۵% معنی دار و مقادیر منیزیم در ریشه نسبت به شاهد تقریباً بدون تغییر بود.