سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
محمد اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگ
مهرشاد براری – اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
علی فدوی – عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی اوره، رطوبت دانه در زمان برداشت و روش خشک کردن بر خصوصیات فیزیکی دانه ذرت (Zea mays l) در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد آزمایشی به صورت استریپ اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل دو روش کودهی ( محلول پاشی اوره و روش خاک مصرف اوره)، سه تاریخ برداشت ( زمانی که رطوبت دانه به ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ درصد برسد) چهار هیبرید ذرت دانه ای ( شامل سه هیبرید خارجی Konsur Ns و Jeta و هیبرید ۷۰۴ Sc به عنوان شاهد) با دو شیوه خشک کردن ( آفتاب خشک و آون خشک) بودند. صفات فیریکی همچون طول و عرض ، ضخامت، قطر حسابی، تخلخل، مساحت سطح روی و مساحت سطح ویژه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل هیبرید × رطوبت دانه در زمان برداشت بر ضخامت و تخلخل دانه های آون خشک معنادار گردید. بیشترین تخلخل دانه های اون خشک مربوط به هیبرید Konsur برذاشت شده با رطوبت ۲۰% به میزان ۵۷/۶۹% و کمترین مقدار آن مربوط به هیبرید Konsur برداشت شده با رطوبت ۴۰% به میزان ۴۸/۷۳% بود. همچنین بیشترین ضخامت دانه های آون خشک مربوط به هیبرید ۷۰۴ Sc برداشت شده بت رطوبت ۳۰% به یمزان ۴/۶۷۵ (mm) وکمترین مقدار آن مربوط به هیبرید Ns برداشت شده با رطوبت ۳۰% به میزان ۴/۱۰۵ (mm) بود. هدف از انجام این تحقیق برررسی اثرات عوامل زراعی بر خصوصیات فیزیکی ذرات تولیدی کشور در راستای بهبود خطوط فرآوری و افزایش کیفیت بود.