سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آبادمغان، گروه کشاورزی، واحد پارس آباد مغان، ایران

چکیده:

به منظور مطالعه رابطه بین کمبود آب و هورمون های اسید جیبرلیک و کینتین در سه هیبرید ذرت آزمایشی در دو سال به صورت طرح اسپلیت پلات فاکتوریل و بر پایه طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا و آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز و پراکسیداز برگ، اندازه گیری که نتایج نشان داد تنش خشکی یک عامل تغییر در تعادل هورمونی گیاه ذرت می باشد به طور ی که مقدار آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز تحت محلول پاشی هورمون ها نسبت به شاهد افزایش یافتند. هرچند که اکثر صفات بررسی شده نسبت به کاربرد هورمون های مزبور واکنش های متفاوتی داشتند. اما عملکرد دانه به عنوان اصلی ترین صفت نسبت به کاربرد آنها تاثیر مثبتی نشان داد.