سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نازنین افسر کارزونی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، مهندسی مواد
محمد ابراهیم بحرالعلوم – استاد دانشگاه شیراز، مهندسی مواد
محمد حسین شریعت – استاد دانشگاه شیراز، مهندسی مواد
فاطمه محزون – دکتر، کارمند دانشگاه شیراز، مهندسی مواد

چکیده:

به منظور بهبود خواص سطحی برای استفاده در کاشت های پزشکی، یک فرایند نیتروکربوره کردن الکترولیتی پلاسمایی بر روی فولاد ضد زنگ آستنیتی به کار گرفته شد. سه نوع محلول پایه اوره ای با ۱۰ درصد کلرید آمونیوم و مقادیر مختلف کربنات سدیم آماده شدند. سپس نمونه ها باجریان مستقیم و کمترین مقدار ( ۱۵۰ ولت ) پوشش داده شدند. خواص سایشی نمونه های پوشش داده شده و بدون پوشش، در هوا و در محلول رینگر بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. ضریب اصطکاک به وسیله ی دستگاه پین بر روی صفحه ی چرخشی؛ و مورفولوژی سطوح سایش یافته به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین توزیع سختی در لایه های مختلف از سطح تا عمق نمونه های پوشش داده شده اندازه گیری گردید.سپس زبری تمام نمونه ها بررسی شد. در نهایت نتایج نشان داد که نمونه ی با ترکیب حمام ۳ درصد کربنات سدیم و ۱۰ درصد کلرید آمونیوم، بهترین خواص سطحی را، در اختلاف پتانسیل ۱۵۰ ولت، دارا می باشد.