سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فرید حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

یکی از روش های متداول برای بهبود مقاومت و شکل پذیری ستون های بتنی، مقاوم سازی آنها توسط ماده مرکب کامپوزیتی FRP می باشد. به منظور طراحی مناسب ستون های بتنی محصورشده با کامپوزیت هایFRP شناسایی دقیق رفتار تنش-کرنش این ستون ها تحت اثر بارگذاری های مختلف ضروری است. در طول سالهای اخیر تعدادی از محققان به بررسی آزمایشگاهی رفتار تنش-کرنش بتن محصور شده باFRP در مقاطع دایره ای پرداخته اند. برای ارائه یک مدل تنش-کرنش قابل قبول، شناخت مکانیزم محصورشدگی و عوامل موثر بر آن الزامی می باشد. مدل هایی که تا کنون ارائه شده اند دارای ضعف هایی می باشند که عمده آن ها ناشی ازعدم شناخت کافی رفتار بتن در حالت محصور شده می باشد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رفتار کلی تنش-کرنش ستون های دایره ای تحت اثر بار مونوتونیک پرداخته شده و مکانیزم محصورشدگی در این ستون ها مورد مطالعه قرار می گیرد.