سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید ابریشمی – استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمد امین صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
سحر عباسقلی پور – کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
شرمینه فروغی دهر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی انرژی دانشگاه تهران

چکیده:

نفت به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان شناخته شده است، لذا تحولات قیمت آن میتواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. وقوع بحران مالی که از اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شد، ابعاد مختلف اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد. نوسانات قیمت نفت خام می تواند تاثیر گسترده ای بر دیگر بازارها از جمله بازارهای مالی داشته باشد، همچنین نوسانات بازارهای مالی می تواند روند قیمتی بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار دهد که میزان این اثر گذاری از طریق تجزیه قیمت امکا پذیر است. در این مقاله اثر دو بازار جهانی مالی و بازار نفت بر یکدیگر، در خلال بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ با استفاده از روش تجزیه قیمت و بدون ان یعنی آزمون فرضیه(رگرس مستقیم دو قیمت بر روی یکدیگر) بررسی می شود. آنچه در اینجا به آن پرداخته شده، وجود رابطه معنا دار بین این دو بازار است، به این مقنا که تغییرات قیمت یک بازار، بطور مستقیم تحولات قیمتی در بازار دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی این فرضیه، تقارن رابطه معادله قیمت نفت و بورس را مشخص می نماید. در این مقاله از روش مورک، برای تجزیه قیمت استفاده شده است. در این روش سعی بر این است که با استفاده از روش تجزیه قیمت نشان دهیم که اثر افزایش قیمت نفت بر بازار مالی در مثایسه با اثر کاهش قیمت نفت بر بازار مالی چگونه است و بالعکس. به عبارت دیگر بررسی می کنیم که واکنش بازار مالی جهانی نسبت به تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت چگونه است و بالعکس. بر اساس نتایج بدست آمده، با استفاده از روش تجزیه قیمت مورک، تغییرات مثبت و منفی قیمت بورس بر قیمت نفت اثر نامتقارن دارد اما قیمت بورس نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس نیست. در این مقاله از تحولات قیمت بازار بورس نیویورک به عنوان نماینده تحولات قیمت در بازار مالی استفاده شده است و آثار متقابل دو بازار جهانی نفت و بورس نیویورک در دوره زمانی ۲۰۰۴-۲۰۱۰ بررسی می گردد.