سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن آبسالان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تربیت معلم تهران خوارزمی
علی اصغر حسینی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت معلم تهران )خوارزمی(

چکیده:

استفاده از مهاربند فلزی، از مناسب ترین گزینه ها برای طراحی و بهسازی قاب های بتن مسلح است. در این مقاله از اطلاعات دو قاب بتنی که با ۲:۱ در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته، استفاده شده است. هر دو قاب مشابه بوده و با آیین نامه های قدیمی طراحی و اجرا شده اند ولی / مقیاس ۵ یکی از قاب ها با مهاربندهای فولادی هم مرکز، مهاربندی شده است. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، به کمک نرم افزار ANSYS ، مدل اجزای محدود مربوط به این قاب ها ساخته شده و پس از کالیبراسیون، تحت بار استاتیکی چرخه ای افزاینده، مورد تحلیل غیر خطی قرار گرفته است. برای بررسی اندرکنش دو سیستم مهاربندی و قاب خمشی، مدل عددی جدیدی ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تأثیر قابل توجه اثر متقابل دو سیستم در ارتقای پاسخ های لرزه ای سیستم مرکب، به ویژه قابلیت جذب و استهلاک انرژی است