سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی عابدی – دانشگاه یاسوج
عباس نیک نژاد – دانشگاه یاسوج
غلامحسین لیاقت – دانشگاه تربیت مدرس
محمد زمانی نژاد – دانشگاه یاسوج

چکیده:

در این مقاله رابط ه تئوری جدیدی برای پیش بینی بهتر نیروی لحظه-ای چین خوردگی در ستونهای چهارگوش پر شده از فوم پلی اورتان ارائه شده است . برای این م نظور با توجه به پیروی نکردن رفتار چین- خوردگی ستون های پرشده از فوم از اصل جمع آثار، علاوه بر در نظر گرفتن انرژی های تلف شده در خمش و انبساط ستون و تغییر حجم فوم، اثر متقابل بین فوم پلی اورتان و جداره داخلی ستون نیز در نظر گرفته شده است، که این اثر متقابل ض ریبی از انرژی جذب شده توسط فوم پلی اورتان است. سپس نرخ کار انجام شده توسط نیروی خارجی شبه استاتیکی با مجموع نرخ انرژی های تلف شده داخلی ناشی از تغییر شکل ستون، فوم پلی اورتان و اثر متقابل بین فوم وستون، در هر لحظه مساوی قرار داده شد ه است . با انجام آزمایش – های فشار محوری بر روی ستونهای چهار گوش جدار نازک پرشده از فوم ملاحظه شد که رابطه جدید ارائه شده مقدار نیروی لحظه ای چینخوردگی را با دقت خیلی خوبی پیشبینی میکند