سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

طاها محمد یوسف پور – دانشگاه امیرکبیر
علی حسین دیرباز – دانشگاه امیرکبیر
علی محمد کیمیاگری – دانشگاه امیرکبیر
محسن کیوانلو – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری علاوه بر اثر متغیرهای کمی مانند: درآمد ملی، تورم و … تأثیر متغیرهای غیر اقتصادی کیفی مانند: تحریم، جنگ و … بر سرمایه گذاری را بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی بر متغیر سرمایه گذاری تأثیر می گذارند. پس از بررسی متغیرهای مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به دنبال یافتن مدل اقتصاد سنجی برای پاسخگویی به اثر متغیرهای مطرح شده هستیم که در ابتدا بوسیله رگرسیون حداقل مربعات به مدلی دست یافته و پس از آن، الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیع شونده را بررسی نموده ایم. در نهایت چگونگی تأثیر متغیرهای مذکور را به وسیله مدل های بدست آمده بر حجم سرمایه گذاری خصوصی در ایران ملاحظه می کنیم.