سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود میری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

امروزه بیشتر تولید کننده ها یسرتاسردنیا ارزشکارائیها ی پوزولانیرابرایتولید اتشان دادنست هوهرجا که این مواد در دسترس باشند یک بخش اساسی و یاحتییکجزء معمولبتنی می شوند متاکائولینمیانبریاستبرایتجمیعتمامخواص این مواد برای تنوهماکنوندر صنعت ساخت و ساز متاکائولین به عنوان جایگزینی جدی برای میکروسیلیس مطرح می باشد در این تحقیق تاثیر متاکائولین برروی خواص مکانیکی بتن خود متراکم شامل مقاومت فشاری و مقاومت کششی بررسی گردیده است با جایگزینی ۵،۱۵ و ۲۰ درصد متاکائورین به جای سیمان شاهد افزایش قابل توجهی در مقاومت بتن خود متراکم شدیم همچنین بهمنظور مدلسازی شرایط ساحلی نمونه ها را در سه محیط آب شرب، دریای عمان و حالت جزرومد تروخشک قرار دادیم و نتایج حاکی از اثر نامطلوب شرایط جزرومدی برروی مقاومت بتن خودمتراکم است.