سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز خادم احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا احسانی –
محمد دانشی –

چکیده:

رشدکپک و مخمر از مهمترین عوامل فساد ماست کاهش زمان نگهداری آن و طبعازیان اقتصادی واحد تولید کننده است استفاده از گونه های خاصی از باکتریهای اسیدپروپیونیکی و اسید لاکتیکی که به عنوان استارتر ثانویه یا همراه adjunct culture به استارتر عمومی ماست اضافه می شوند و به عنوان نگهدارنده های زیستی نقش شامل دو گونه میکروبی پروپیونی باکتریوم شرمانی و لاکتوباسیلوس رامنوسوس به بررسی تاثیر آنها برروی افزیاش زمان ماندگاری محصول در شرایط دمایی ۴و۲۵ درجه سلسیوس درمقایسه با نمونه شاهد پرداخته ایم همچنین تاثیرعواملی از جمله ph اسیدیته و شرایط دمایی را برروی رشد و زنده مانی استارتر عمومی و استارتر همراه و تاثیر این استارترها برزنده مانی و یا از بین رفتن یکدیگر بررسی کرده ایم