سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رضا ناطقی – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی
حسین کاظمی کارگر – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

انرژی نهفته شده در باد به علت تغییرات سرعت و جهت آن از کیفیت پائینی بر خوردار است . فاکتورهای زیادی بر روی رفتار باد تاثیر میگذارند لذا تغییر الگوی رفتاری سرعت و جهت باد به عنوان یک منبع انرژی متغیر منجر به نوسانات توان ورودی توربین و تاثیر بر عمکرد آن میشود. این تحقیق بر روی توربین بادی مدل درجه هفت با ظرفیت ۶۶۰ KW و ولتاژ ۶۹۰ ولت با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم صورت گرفته است به نحوی که ابتدا اثر نوسانات سرعت باد بر روی ولتاژ توربین بررسی شده و سپس برای کاهش نوسانات فوق و بهبود عملکرد توربین یک مبدل ماتریسی کنترل شده استفاده میشود. در این طرح جهت سنکرون کردن ولتاژ خروجی ماتریس کانورتر با ولتاژ شبکه ، از ولتاژ شبکه نمونه برداری کرده و به عنوان ولتاژ مرجع به ماتریس کانورتر اعمال میشود و سپس با مقایسه ولتاژ خروجی ماتریس کانورتر و ولتاژ مرجع با یکدیگر سیگنال خطا محاسبه شده و جهت تغییر در فرایند کلید زنی و تصحیح خطا به کار گرفته می – شود، در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار Matlab مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.