سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا احمدی الموتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت پسماندهای شهری امروزه یکی ا زامور متداول دردنیا تهیه کمپوست از پسماندهای شهری است ورمی کمپوست فراورده ای است که از توانایی کرم های خاکی برای پردازش مواد زاید آلی بدست می آید از محصولات جانبی فرایند تولید کمپوست ورمی مایعات بیوارگانیک است دراین تحقیق اثر غلظت های مختلف این مایع روی رشد گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای بررسی شداین ازمایش درگلخانه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تران انجام شد تیمارها شامل آب به عنوان شاهد و سه غلظت از مایع کرمی رقیق شده با آب مقطر ۵ و ۱۰ و ۲۰ درصد بود که بصورت هفتگی دربستر کشت آماده باگا به جای آب آبیاری استفاده شد پارامترهای رشد گیاه طی ۵۰ روز بعد از کشت بذر اندازه گیری شد نتایج نشان داد که کاربرد درصد پایینی از مایع کرمی به همراه آب آبیاری سبب افزایش ارتفاع وزن تر وزن خشک سطح برگ و وزن ریشه شد بطوریکه گیاهان تیمار شده با غلظت ۵ درصد مایع کرمی در سطح ۵ درصد با سایر تیمارها درشاخص های اندازه گیری شده تفاوت معنی داری نشان دادند.