سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس موذن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثر ماه های زایش بر روی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین از داده های جمع آوری شده از یک گله واقع در استان تهران استفاده گردید . اطلاعات مورد استفاده شامل ۹۴۰۹ رکورد ۳۰۵ روز صفات تولید شیر، مقدار چربی، مقدار پروتئین و درصد چربی مربوط به زا یش های صورت گرفته در گله طی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ بود. اثر ماه زایش با استفاده از مدل خطی GLM برآورد گردید. اثر ماه زایش در مدل طراحی شده در این تحقیق از لحاظ آماری بسیار معنی دار بود .بیشترین تولید شیر، تولید چربی و تولید پروتئین مربوط به گاوهایی بود که در ماه آذر زایش کرده بودند . همچنین برای درصد چربی بهترین عملکرد در گاوهایی که در ماه مهر زایش داشتند مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان داد حیواناتی که در فصل پائیز زایش کرده اند عملکرد تولیدی بهتری نسبت به سایر حیوانات داشته اند . افزایش عملکرد حیوانات در زایش پائیزه تا حد زیادی مرتبط با تقارن اوج تولید شیر با فصل زمستان و بهبود شرایط اقلیمی و تغذیه ای است که می تواند باعث تغییر در عملکرد صفات تولیدی شود.