سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سجاد باباخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید کریم زاده – عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
نورالله میرغفاری – عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی ترکش اصفهانی – عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مهم‌ترین فرایندهای طبیعی در مناطق نیمه خشک، خشک وفرا خشک فرسایش بادی است این فرایند در شرایطی رخ می‌دهد که علاوه بر وجود خاک سست، خشک، لخت و تقریباً برهنه، سرعت باد از سرعت آستانه جهت شروع حرکت ذرات خاک بیشتر باشد، انتقال ذرات خاک به صورت‌های مختلف معلق، جهشی، خزشی انجام می‌گردد و سبب خسارت‌های جدی به محیط زیست می‌شود. طرح حاضر با هدف دستیابی به مناسب‌ترین دانه بندی مالچ سرباره کنورتور ، با تفصیل ۳ بندی ۳۰-۱۵ ، ۴۵- ۳۰ و ۶۰-۴۵ میلی‌متر بر روی اراضی حساس به فرسایش بادی دشت هرند استان اصفهان در تابستان ۱۳۹۰ انجام شد. آزمایش و چهار تکرار به روش باکتری و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد و داده‌ها با استفاده از آزمون دانکن و AVONA و نرم‌افزار SPSS EXCLE مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. مشاهده می‌شود که با افزایش دانه بندی از ۳۰-۱۵ تا ۶۰-۴۵ میلی‌متری میزان هدر رفته خاک کاهش پیدا کرده است و با توجه به تفاوت اندکی کاهش فرسایش بین دو دانه بندی ۴۵-۳۰ و ۶۰-۴۵ میلی‌متر به نظر می‌رسد که تیمار ۴۵-۳۰ میلی متر بهترین راندمان را دارا می‌باشد .