سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
بهروز بهروزی راد – استادیار گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
سید مهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی،مجتمع آموزش عالی ب
سید مسعود حسینی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

این مطالعه حاصل پژوهشی است که از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ تا ۳ تیر ۱۳۸۹ ادامه یافت . در مدت مطالعه مجموعاً ۱۹ لانه یاکریم Streptopelia decaocto شناسایی شد. هر چند لمس تخم و جوجه ها با دستکش های یکبار مصرف انجام شد اما برای تعیین اثر فعالیت تحقیقاتی(لمس)، تخم های ۱۴ لانه مورد لمس قرار گرفت و در ۵ لانه دیگر انجام نگرفت (جوجه های تمام لانه ها وزن شد). بنابر نتایج آزمون من ویتنی، موفقیت در لانه های لمس شده با لانه های لمس نشده در بین مرحله Post-Nestling اختلاف معنی داری نشان می دهد P-<0/05 value حساس ترین مرحله تولید مثل یاکریم نیز مرحله قبل از تفریخ تعیین شد