سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده امینی هرندی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
کتایون مهدوی خزاعی –

چکیده:

درخت انارPunica granatun Lکه درختی مقاوم به خشکی است تنها نماینده فامیلPunicaceae است که بومی ایران و یا کشورهای همسایه می باشد با توجه به اهمیت اقتصادی انار در ایران و از طرفی برای حفظ و نگهداری میوه آن در طول مدت انبار داریاستفاده از فیلم و پوشش بر روی آن پیشنهاد می شود. به دلیل زنده بودن میوه ها و سبز یها تغیرات شیمیایی و بیو شیمیایی پس از برداشت در آن ها اتفاق می افتد.فیلم ها و پوشش ها لایه نازکی از مواد هستند که سدی در مقابل رطوبت، اکسیژن و مواد حل شده در غذا ایجاد می کنند و می توانند به عنوان یک جایگزین مناسب برای انبار اتمسفر اصلاح شده استفاده شوند و به میزان بزرگی تبادلات را کاهش داده و استحکام میوه را حفظ می کنند. در این مقاله اثر لای ههای پوششی و فیلم ها بر روی ویژگی های انار و فاکتورهای موثر بر روی ویژگی های فیلم ها و انواع پوشش ها بررسی خواهد شد