سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین جهانگیر – دانشجوی دکترای مهندسی عمران گرایش خاک و پی
سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی سازه های ژئوتکنیکی نظیر دیوارهای حائل و سپرها محاسبه فشار جانبی خاک است که در شرایط وقوع زمین لرزه بواسطه اثرات مخرب آن اهمیتی دو چندان خواهد یافت در شرایط دینامیکی رفتار این دیوارها به مشخصات هندسی و مکانیکی خاک و دیوار اثرات اندرکنش خاک و دیوار و همچنین طبیعت حرکات دینامیکی ورودی بستگی دارد که این امر پیش بینی پاسخ سیستم خاک و دیوار را مشکل می سازد طراحی حائل ها تحت شرایط استاتیکی و لرزه ای توسط محققین بسیاری مورد توجه قرارگرفته است یکی از اولین مطالعاتدراین زمینه اوکابه و موتونوبه و ماتسو انجام گرفته است که براین اساس آنها روشی تئوری برای محاسبه فشار جانبی خاک بردیوارها ارائه کرده اند که بیشتر تحت عنوان روش مونونوبه اوکابه معروف است.