سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محبوبه سرابی جماب – گروه کیفیت و ایمنی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی
مرضیه کته شمشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
پریا رهنماوثوق – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

از آنجایی که شیر و فراورده های آن مورد مصرف روزانه اکثریت قریب به اتفاق مردم می باشد و از طرفی آلودگی آن به آفلاتوکسینM1 میتواند بهداشت و سلامت مصرف کنندگان، خصوصاً افراد حساس نظیر اطفال و سالخوردگان را به خطر اندازد، نیاز به استفاده از رو شهایی به منظور حذف یا غی رفعال سازی آفلاتوکسینM1 در شیر و محصولات لبنی احساس می شود. توکسین زدایی میکروبی یکی از رو شهای حذف آفلاتوکسین ها از جمله آفلاتوکسین M 1 محسوب می شود.گزارشات نشان دهنده آن است که برخی از نژادهای باکتری های خانواده اسید لاکتیک از طریق جذب سطحی آفلاتوکسین ها به دیواره سلولی خود می توانند در حذف آن ها مؤثر باشند. در این تحقیق توانایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( La-5 در خذف آفلاتوکسینM1 در مدل شبیهسازی شده معده بررسی گردید. بدین منظور از غلظتهای مختلف باکتری × ۳ و ۱۰۱۰ ×۱۰۹ cfu/ml)3 جهت تعیین توانایی آن در کاهش سم استفاده شد. آفلاتوکسین ۱M در غلظتهای ،۰/۰۵ ppb و۰/۲۵ و۰/۵ به کار رفت. به منظور بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در کاهش آفلاتوکسینM1 در مدل شبیهسازی شده معده انسان اینکوباسیون در ۵ زمان ( ۰ و۳۰و۶۰ و۹۰ و ۱۲۰ دقیقه) در ۳۷ درجه سانتیگراد انجام گرفت. غلظت آفلاتوکسین توسط روش الایزای رقابتی تعیین گردید