سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم مرواریدی – کارشناس ارشد سازه
مسعود ولی پور – کارشناس ارشد سازه
ارژنگ صادقی – استادیار دانشگاه

چکیده:

دراین تحقیق تعدادی چلیک کش بستی با نسبت های خیز به دهانه و پیش تنیدگی ۰/۰۰۶ با لاغری های ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ با هدف بررسی رفتار لرزه ایچلیک های کش بستی وارایه پاسخ های ماسب درخصوص نقش پارامترهای مختلف دررفتار لرزه ای سازه های چلیک های کش بستی روی این سازه ها تحلیل های غیرخطی دینامیکی غیرخطی انجام میگیرد بعد ازتحلیل های صورت گرفته مشخص می شود که با افزایش لاغری اعضای فشاری مکانیزم خرابیناشی از کمانش اعضای فشاری به مکانیزم خرابی ناشی از شل شدگی کابل ها افزوده میشود همچنین مدل با خیز به دهانه ۱/۲ از لحاظ پایداری بسیار وضعیت نامطلوبی داشت.