سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی تهران
سیدمهدی میراسماعیلی – استادیار گروه متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران
بهرام نامی – استادیار گروه متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در این تحقیق رفتار خزشی آلیاژ ریختگیMRI 153منیزیم در حضور قلع با استفاده از روش خزش فروروندگی در محدوده دمائی ۱۵۰تا۲۱۷ و در تنش های نرماله مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بامحاسبه انرژی اکتیواسیون خزش و توان تنش، براساس خزش توانی و با مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج خزش کششی منابع، معادله تغییر فرم خزشی آلیاژMRI 153درحضور قلع محاسبه گردید. با استفاده از این معادلات امکان تعیین نرخ کرنش خزش ثانویه این آلیاژها وجود دارد