سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه خوش گفتارماهر – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
ناصر شاه طهماسبی –
محمود رضایی رکن آبادی –

چکیده:

دراین گزارش اثر فیلترشدگی اسپین spin filter دریک صفحه نانویی گرافن لبه زیگزاگی به عنوان قسمت مرکزی که به دو نانورشته دسته صندلی به عنوان الکترود متصل شده است مورد بررسی قرارمیگیرد شبیه سازی سیستم با مدل بستگی قوی تک نواری و مدلهابارد نیمه پر درتقریب میدان متوسط انجام شد به کمک رهیافت گرین چگالی حالت ها و رسانایی محاسبه گردید مشاهده شد که سیستم خاصیت فیلترشدگی اسپین را به خوبی نشانمیدهد سپس اثر حضور اتمهای ناخالصی درسیستم تحقیق شد به این منظور اتمهای بور جانشین ۱۰% از اتمهای کربن قسمت مرکزی شد محاسبات نشان داد که حضورا تمهای ناخالصی به فیلتر شدن بیشتر اسپین ها می انجامد و این خاصیت را افزایش میدهد.