سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فرهانی – کارشناس ارشد دانشکدهمهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین پژوهش اثر یک فلاکس کلرایدی برحلالیت کامپکت منگنز – آلومینیوم و مکانیزم عملکرد فلاکس مورد بررسی قرار گرفته است آزمایشهای بازیابی برروی کامپکتهای حاوی ۰ تا ۲۰% وزنی فلاکس انجام شدند. همچنین جهت هبررسی تغییرات دمای کامپکت حین گرم شده پیوسته و ردیابی واکنشهای گرمازای تشکیل ترکیب بین فلزی درآنها یک قطعه از کامپکتها در یک کوره مقاومتی به طور پیوسته حرارت داده دمای آن توسط یک ترموکوپل اندازه گیری و تغییرات دمای کامپکت در طول زمان ثبت شد نتایج نشان دادند که کامپکتهای حاوی ۱۰-۱۵% وزنی فلاکس سرعت انحلال بهتری نسبت به کامپکت فاقد فلاکس دارند افزایش سرعت انحلال عمدتا در اثر کاهش شدید زمان نهفتگی بود علت این امر اثر فلاکس درکاهش دمای شروع واکنشهای تشکیل ترکیب بین فلزی ارزیابی شد. این کاهش دما به نقش فلاکس درحذف لایه اکسید از سطح ذرات آلومینیوم و منگنز نسبت داده شد.