سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده
عباس هنربخش رئوف – دانشیار دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی مواد
مسعود امامی – استاد دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده متالورژی و مواد

چکیده:

آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Si با مقادیر بالای Mg بعنوان کامپوزیت های درجا مطرح شده اند که شامل تعداد زیادی از ذرات Mg2Si در زمینه Al هستند. بنابراین، کامپوزیت های با ذرات درشت Mg2Si نیاز به اصلاح ساختاری داشته تا خواص مکانیکی و انعطاف پذیری مناسبی را بدست آورند. در تحقیق حاضر اثر فلاکس حاوی پتاسیم بر خواص کششی کامپوزیت درجا Al-15wt.%Mg2Si بررسی شده است.نتایج این پژوهش نشان دادند که که اندازه ذرات اولیه Mg2Si با افزایش فلاکس پتاسیمی کاهش می یابد، در حالیکه مورفولوژی آن ها تغییر نمی کند. مطالعات بیشتر برروی نتا یج کشش نشان دادند که افزودن نمک حاوی پتاسیم به مذاب کامپوزیت مقادیر استحکام کششی نهایی و ازدیاد طول را افزایش می دهد. بعلاوه، مشخصات شکست نگاری نشان دادند که به موجب افزایش انعطاف پذیری دیمپل های ریز در سطح شکست افزایش می یابد.