سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
سهراب سنجابی – گروه نانو مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایر
علی اشرفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

پوشش های نیکل تنگستن بدلیل مقاومت بالای سایشی، سختی بالا و مقاومت خوردگی مطلوب شناخته شده اند. در این تحقیق تلاش شد با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم کاربید با اندازه تقریبی ۶۵ نانومتر در زمینه نانو ساختار نیکل تنگستن سختی این پوشش ها را افزایش دهیم. و بکمک میکروسکوپ الکترون روبشیمورفولوژی سطحی را مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از فعال کننده سطحی آنیونیSDSکاتیونیCTABدر حمام آبکاری مشخصشد که فعال کننده سطحی کاتیونی موجب افزایش نشست نانو ذرات در پوشش شده و به دنبال آن سختی را بیشتر افزایش می دهد.