سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا مصطفایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
داور خواه ربانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کاشان
نادیا روزی طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمود بیگدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شیرابه محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد حاوی غلظت بالایی از فلزات سنگین هستند که بدون تصفیه درمحیط زیست تخلیه می شوند دراین تحقیق از فرایند ترسیب الکتروشیمیایی برای حذف فلزات سنگین از شیرابه محل دفن استفاده شده است تاثیر شدت جریان الکتریکی زمان واکنش و PH اولیه ۷ بربازده حذف فلزات سنگین مورد بررسی قرارگرفت تجهیزات مربوط بهواحد الکتروشیمیایی شامل منبع تغذیه و ۸ الکترود اهنی به ضخامت ۰/۵ میلی مترو به فاصله ۱/۵ سانتی متر از هم بود که درون یک بشر شیشه ای به حجم موثر ۱/۵ لیتر نصب شد با افزایش شدت جریان الکتریکی و زمان واکنش بازده حذف فلزات سنگین نظیر کروم سرب روی ونیکل افزایش می یابد در PH اولیه۷ شدت جریان ۱ آمپر و زمان واکنش ۶۰ دقیقه بازده حذف بیش از ۹۳ درصد برای نیکل بازده حذف بیش از ۶۵ درصد برروی و بازده حذف بیش از ۵۵ درصد برای سرب و کروم مشاهده شد الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود اهنی می تواند بهعنوان روشی مناسب برای حذف فلزات سنگین از شیرابه زباله مطرح باشد.