سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید بابک موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه
محمد خیرالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه عل
علی حبیب اله زاده – دانشیار ، گروه مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان

چکیده:

تاثیر نقش فرایندهای دو مرحله ای بورونایزینگ و کرومایزینگ برریزساختار و خواص خوردگی فولاد ۳۱۶L مورد مطالعه قرارگرفته است . در این تحقیق فرایند های بوردهی، کروم دهی، بورکروم دهی و کروم بوردهی به روش سمانتاسیون جامد برای اعمال پوشش انتخاب شده است . به منظور بررسی رفتار خوردگی آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک تحت پتانسیل ثابت در محلول الکترولیت حاوی ۳٫۵% آب نمک برروی نمونه های خام و پوشش داده شده انجام شد. همچنین مشخصات پوشش های ایجاد شده به وسیله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز شده با دستگاه سنجش شدت پرتو ایکس ، پراش اشعه ایکس و آزمون میکرو سختی سنجی بررسی شد . نتایج نشان داده است که نمونه بروکرومایزشده بالاترین سختی و بهترین رفتارخوردگی را دارد.