سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریناز مختومی – دانشجوی کارشناسی
شایان مطمئن اصفهانی – دانشجوی کارشناسی
علی حلالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
سیروس قطبی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی روشهای آبگیری از بیولجن تصفیه خانه کارخانه های صنایع غذایی و کاربرد فراصوت به عنوان یک عامل بهبود دهنده آبگیری می پردازد بهبود آبگیری باعث حمل و نقل راحت تر لجن کاهش فضای اشغال شده توسط آن و استفاده بهتر از لجن درعمل آوری های ثانویه همانند استفاده به عنوان بیومس خواهد بود بیش از ۹۵ درصد لجن را اب تشکیل شده است و ۷۰ الی۸۰ درصد ترکیبات جامد لجن را مواد پلیمری EPS تشکیل داده اند که به دلیل درگیرکردن مقادیری از آب باعث سخت تر شدن آبگیری خواهند شد فراصوت از طریق حفره سازی اینگونه ذرات را شکسته و اب درگیر را آزاد و لجن را هموژنیزه می کند و درنتیجه آبگیری را تسهیل می کند . با تابش فراصوت به نمونه لجن در زمان بهینه ۵ دقیقه مشاهده می شود که پس از سانتریفیوژ حدود ۸۰ درصد آب جدا شده و پس از خشک کردن به مدت ۳ روز درمحیط کیک باقیمانده تنها حدود ۱ درصد لجن اولیه است. این بدان معهناست که حدود ۹۹ درصد آن به عنوان آب جدا شده است.