سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر بحیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سید حبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم اب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از مسائل مهم در رودخانه ها ، فرسایش و تخریب دیواره سواحل در قوس خارجی است. برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای یکی از گزینه ها استفاده از صفحات مستغرق در بستر رودخانه به منظور انحراف جریانهای گردابی از دیواره خارجی قوس است. یکی از مشکلات اساسی در تخریب صفحات مستغرق وقوع آبشستگی موضعی در اطراف آنها بوده که یکی از روشهای کنترل آبشستگی ایجاد فاصله مناسی بین انها است. بدین منظور آزمایشهایی در یک فلوم ازمایشگاهی با قوس ۱۸۰ در جه با ۴/۶۷ = Rc/B (شعاع مرکزی قوس= Rc و عرض کانال = B ) از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. در این تحقیق با قرار دادن تعدادی صفحه به صورت متوالی از جنس پلکسی گلاس با فواصل متفاوت ۱۵,۲۰,۲۵,۳۰ = d H با تعداد ۱۹ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۱۰ در طول قوس با زاویه ثابت ۲۰ درجه نسبت به محور جریان ، با طول ثابت ۳= L H ، ارتفاع ۰٫۳=H Y و عدد فرود ۰/۲۶۸ = FR آزمایشهایی انجام گرفت. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با mm 1/4=D50 و ضریب یکنواختی ۱/۳ استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فاصله نصب صفحات مستغرق متوالی با ۱۵= d H عملکرد مناسبی در کنترل حفره آبشکستگی اطراف خود داشته است.