سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا موسوی زنوز – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
فرزین ذکایی آشتیانی – مرکز تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و بیوتکنولوژی- دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

لاکتولوز قندی سنتزی با خواصی مهم در زمینه های غذایی و دارویی است که از طریق واکنش ایزومریزاسیون لاکتوز تهیه می شود. در این مطالعه، به اثر غلظت کاتالیست پوست تخم مرغ بر واکنش ایزومریزاسیون لاکتوز به لاکتولوز پرداخته می شود. مشاهده شد که با استفاده ازکاتالیست پوست تخ ممرغ، میزان پیشرفت واکنش ایزومریزاسیون لاکتوز به لاکتولوز را می توان تا % ۳۰٫۴ افزایش می یابد و در عین حال مشکلات جداسازی که برای سایر کاتالیست های دیگر وجود داشت، با استفاده از این کاتالیست وجود نخواهد داشت