سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مجید علی آبادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
فاطمه ایزدخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله کاهش بارآلی موجود در پساب سنتزی با مشخصاتمشابه با پساب برخی واحدهای صنایع لاستیک مصنوعی که حاوی ان متیل پیرولیدین می باشد توسط نانودی اکسید تیتانیم مورد مطالعه قرارگرفته است در تجزیه فتوکاتالیستی الاینده ها در آبهای آلوده پارامترهای موثری وجوددارند که بربازدهی فرایند تاثیر می گذارند یکی ازاین پارامترها غلظت فتوکاتالیست می باشد که با تغییر آن در چهار سطح ۰٫۷ و ۰٫۹و ۱٫۵ و۲ گرم برلیتر با ثابت نگهداشتن سایر شرایط عملیاتی بر میزان حذف آلاینده در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی و آنالیز غلظت به کمک کروماتوگرافی انام شد و با حالت فتولیز مقایسه شد تا شرایط بهینه ان با توجه به داده های آزمایشگاهی تعیین گردد که دراین بین برطبق نتایج حاصل غلظت ۰٫۹ برای کاتالیزور توصیه می شود.