سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین افراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان
داود محبی کلهری – استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالرضا صمیمی – دانشیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه اثر غلظت نمک طعام بر روی نوع الکترود و تاثیر آن بر عملکرد پیل سوختی میکروبی دو محفظه-ای هوا کاتد بررسی شده است. خوراک ورودی پیل که حاوی باکتری های وحشی هوازی و بی هوازی بوده به صورت پیوسته از تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان تامین گردید. الکترود های گرافیت میله ای و پارچه کربنی در محفظه های آند و کاتد پیل استفاده گردید و اثر آن بر عملکرد پیل سوختی میکروبی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نمک طعام نیز در سه سطح ۰/۱و۰/۳و۱ مولار به محفظه کاتد تزریق شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از پارچه کربنی منجر به افزایش توان تولیدی و کاهش شیب منحنی پلاریزاسیون گردید که این امر موجب کاهش مقاومت درونی پیل سوختی میکروبی شد. افزایش غلظت نمکطعام تا۰/۳مولار باعث افزایش توان تولیدی شده اما افزایش بیشتر منجر به کاهش توان تولیدی و افزایش مقاومت درونی پیل گردید . با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از پارچه کربنی در محفظه های آند و کاتد وافزایش غلظت نمک طعام در کاتد میتواند در توان تولیدی پیل سوختی میکروبی موثر باشد