سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – دانشگاه صنعتی شریف
محمد نصر – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از جمله مسایلی که همواره مورد توجه مهندسان عمران و خصوصاً ژئوتکنیک بوده، بهبود خواص خاک از نظر ظرفیت باربری و کاهش نفوذ پذیری خاک است. از جمله روشهای بهسازی که امروزه در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، روش تزریق است. در بسیاری از موارد مانند تزریق در شکافهای ریز سنگها در ماسه های آبرفتی، خاکهای ریزدانه و به طور کلی زمانی که اندازه حفرات بین دانه ها به قدری ریز است که امکان تزریق دوغابهای سیمانی وجود ندارد از دوغابهایی که قابلیت نفوذ در این منافذ را دارا هستند و به دوغابهای شیمیایی معروفند استفاده می شود. در بین دوغابهای شیمیایی دوغابهای با پایه سیلیکات سدیم به علت مسایلی از قبیل مسایل زیست محیطی و هزینه دارای کاربرد بیشتری است. در این تحقیق به بررسی اثر تزریق بر نفوذپذیری و رفتار مکانیکی خاک ماسه ای پرداخته شده است. همچنین سعی شده است تا تاثیر عواملی مانند تراکم نسبی و غلظت ماده تزریقی بر روی پارامترهای گفته شده مورد بررسی قرار گیرد. ماسه مورد استفاده در این آزمایش ماسه بابلسر می باشد و از آزمایشهای سه محوری و هد ثابت جهت بررسی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تزریق این دوغابها با غلظتهای بالای حدود ۳۰ % باعثایجاد چسبندگی در خاک شده و در بالاترین حالت به حدودkPa70 می رسد و تاثیر چندانی هم بر زاویه اصطکاک داخلی ندارد. همچنیننفوذپذیری در این خاکها در حالت تزریق شده حدود ۲۰ برابر کاهش می یابد.