سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد مهدیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سمیه سراج محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حامد علیپوربنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله بعلت اهمیت فیلترهای نوری در مخابرات نوری مکانیزم کاواک رزونانسی برای بخش طول موج گزین فیلترهای نوری مبتنیبر کریستالهای فوتونیکی ارایه شده است. برای بهبود کارایی کاواک رزونانسی دو دسته ناراستی به ساختار کاواک اضافهشد. و تاثیر شعاع ناراستیها، فاصله ناراستیها،ضریب شکست ساختار، ثابت شبکه ساختار و شعاع استوانه های هوایی بر رفتار طولموج گزینی کاواک رزونانسی بررسی شد