سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید نارکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ایر
یوسف ورمحمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ایر
سیدشهاب رضوی نیا – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مهرداد نارکی – گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این مقاله ضریب انتقال حرارت کلی نانوسیالات درون مبدل های حرارتی مطالعه و اثر پارامترهای موثر بر آن نیز مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه، ضریب انتقال حرارت کلی نانوسیالات نسبت به سیال پایه هم در جریان آرام و هم در جریان درهم بیشتر است که این افزایش به عواملی از جمله اعداد رینولدز و پکلت سیال سرد وگرم، نوع و اندازه نانوذره، نوع مبدل و دمای نانوسیال بستگی دارد. طبق این بررسی ها با افزایش اعداد رینولدز و پکلت، ضریب کلی انتقال حرارت نیز افزایش می یابد. در غلظت های پایین با افزایش غلظت نانوذره تا یک غلظت مشخص(غلظت بهینه)، ضریب انتقال حرارت نیز افزایش می یابد و بعد از این مقدار با افزایش غلظت نانوذره، ضریب انتقال حرارت کاهش می یابد. همچنین اثر دما بر افزایشضریب انتقال حرارت کلی نانوسیال نسبت به سیال پایه مورد بررسی قرار گرفته است