سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدیه علوی طلب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران شریعتی زرگنده
عباسعلی مطلبی – ریاست موسسه تحقیقات شیلات تهران

چکیده:

میکروکپسولهای حاوی امگا -۳ می تواند به مواد غذایی ا زجمله شیر و ابمیوه به منظور غنی سازی اضافه گردد به این ترتیب باعث افزایش مدت زمان ماندگاری و پایداری امگا -۳ در برابر اکسیژن میش ود و تولید آن می تواند گامی در جهت جلوگیری از واردات امگا -۳ کشور وعدم خروج ارز باشد ژلاتین و صمغ عربی برای کپسوله کردن امگا -۳ استفاده شد و کپسولها به روش کواسرواسیون ترکیبی تهیه گردید پارامترهای متغیر دورهمزن ۱۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۵۰۰ ، ۳۰۰ و ۱۰۰ rpm استفاده از پلی وینیل الکل و گلوتارالدئید می باشد میکروکپسوها با دستگاه تعیین کننده اندازه ذرات انالیز شدند میانگین اندازه ذرات در سرعتهای مختلف همزن از۱۰۰۰rpm750 rpm500 rpm300 rpm100 rpm به ترتیب برابر با ۵۳۷/۲±۰/۸ μm و ۸۴/۴±۰/۵μm و ۱۲/۹۸±۰/۴ μmو ۸/۲۴±۰/۵ μm و ۴ ± ۰/۷ μm بود نتایج نشان داد که بهترین شرایط تهیه میکروکپسول در دور ۱۰۰۰rpm همراه با پلی وینیل الکل و گلوتارالدئید می باشد.