سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید خنیفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ، مدیرتعمیرونگهداری شرکت کشت وصنع
علی قاسمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ، مدیرمطالعات شرکت کشت وصنعت نیشکر
محمدهاشم رحمتی – عضو هیئت علمی (استاد یار)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گروه

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان همواره با شروع فصل عملیات بهره برداری از مزارع نیشکر بارندگی پاییزی و پس از آن بارندگی زمستانه شروع میگردد و شرایط رطوبتی مزرعه اجازه بهره برداری صحیح از کارشناسان گرفته ومجبور می شوند تادر شرایط رطوبتی بالای ۱۵ % وارد مزرعه شده وعملیات بهره برداری راانجام دهند و پس از برداشت نیشکر از سطح مزارع و پس از فراهم شدن شرایط رطوبتی مزرعه اقدام به عملیات بازرویی مجدد مزارعنموده ومزارع را برای سال آینده آماده می نمایند که این عملیات عبارت است از زیرشکنی ۵۰ سانتیمتری در بغل دو طرف پشته ( نی در کف جوی کشت شده ) و یا روی خط الراس پشته صورت میگیرد و بعد از آن کولیتواتوربرای شکستن کلوخه های بوجود آمده و جمع کردن پشته ها ( درست کردن مجدد پشته ) استفاده می شود که اینعملیات زیرشکنی و کولیتواتور با دستگاه بلدوزر دی ۶۵ انجام میگیرد که پس از آزمایشات مکرر در مزارع واریته های مختلف تجاری درهفت تپه شمال خوزستان مشخص گردید که این تحقیقات هیچگونه تاثیرمثبتی روی عملکردنیشکر نداشته و فقط بارمالی وهزینه ای و مدیریتی دارد و در بعضی تیمارها مشخص گردید که تاثیر منفی بخاطر از بین بردن میزان سبزینگی نی در کف فارو بخاطر حرکت زنجیرهای دستگاه باعث افت ( کاهش ) عملکرد نیزگردیده است