سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی اسدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
رسول مطهری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
مرتضی زندرحیمی – استاد بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش، اثر عملیات حرارتی بر میکروساختار، خواص مکانیکی و درصد آستنیت باقیمانده فولادTRIPمورد بررسی قرار گرفته است. از فولاد ۵۲St- با ضخامت ۸ میلیمتر استفاده شد. ابتدا این فولاد با ضخامت ۸ میلیمتر در دمای ۱۱۰۰° به مدت یک ساعت همگن شد و سپس توسط عملیات نورد سرد ضخامت آن تا ۳ میلیمترکاهش پیدا کرد. در مرحله بعد نمونه ها به مدت زمانهای ۰۱ ۲۰ و ۳۰ دقیقه در دمای۹۵۰° آنیل شدند و سپس بلافاصله به داخل حمام نمک مذاب ۴۵۰° منتقل و به مدت زمانهای ۵ ۱۵ و ۳۰ دقیقه در آن دما نگهداری و در داخل آب کوئنچ شدند. میکروساختارنمونه ها توسط متالوگرافی بررسی شد. جهت تعیین آستنیت باقیمانده نمونهها تحت کشش قرار گرفته و در دستگاه کشش به مقدار ۱ ۲۰ و ۳۰ درصد کشیده شدند. در مرحله بعد، از نمونههای کشیده شده و بدون کشش، توسط دستگاه XRD پراش اشعه ایکس تهیه و با استفاده از پیکهای بدست آمده مقدار آستنیت باقیمانده محاسبه شد