سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه امیری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مهرداد نیاکوثری – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
محسن رادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

فساد پس از برداشت یک پارامتر محدود کننده در زمان ماندگاری و انبارمانی محصولات باغی محسوب می شود . با توجه به دیدگاه جدید مصرف کنندگان در مورد عدم یا کاهش استفاده از سموم و ترکیبات شیمیایی جهت افزایشانبارمانی میوه، کاربرد روش های منطبق با محیط زیست (روشهایی از قبیل اعمال عملیات حرارتی قبل از نگهداری میوه و سبزیجات در سردخانه) جایگاه ویژه ای را در جلوگیری از فساد زودرس محصولات کشاورزی به خود اختصاصداده است. عملیات حرارتی با استفاده از آب داغ – بخار و حتی هوای داغ با رطوبت بالای ۹۰ % باعث کاهش رشد میکروارگانیسمها، از بین بردن اسپور آنها و حتی بهبود مقاومت محصول در مقابل فعالیت میکروارگانیسمها می شود .علاوه بر آن احتمال می رود که اعمال این گونه عملیات باعث ذوب سطح کوتیکولی در میوه می گردد که خود پوشیده شدن ترک های میکروسکوپی سطح میوه را به همراه دارد. به این ترتیب رشد میکروارگانیسمها در این سطوح و ترکهامحدود می شود. در این مقاله به بررسی عملکرد عملیات حرارتی قبل از نگهداری سردخانه ای می پردازیم.