سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد شاه میر – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، استاد دانشکده مهندسی متالوژی
محمود نیلی احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، پردیس دانشکده ه
فریبا نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، پردیس دانشکده ه
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگ

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار نیکل تیتانیم به دلیل دارا بودن خواص حافظه داری ، سوپر الاستیسیته، مقاومخت به خوردگی بالا و زیست سازگاری کاربردهای بسیاری به خصوص در زمینه های پزشکی یافته اند. رفتار ویژه آلیاژ نیکل – تیتانیم از قبیل اثر حافظه داری و سوپر الاستیسیته به دلیل استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک می باشد. در این تحقیق آلیاژ دوتایی نیکل – تیتانیم با ترکیب ۵۰/۵ درصد اتمی نیکل تحا عملیات پیرسازی در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه و عملیات ترمومکانیکال شامل کار سرد به میزان ۲۰% و آنیل به مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت. به منظور بررسی رفتار و دماهای استحاله از روش کالوریمتری روبشی افتراقی استفاده شد. بررسی ها نشان می دهد که عملیات کار سرد و آنیل و همچنین عملیات پیرسازی سبب چند مرحله ای شدن و تغییر در دماهای استحاله می شوند. پدیدیه های ناشی از عملیات ترمومکانیکال و پیرسازی می تواند در پیش بینی رفتار آلیاژ بسیار موثر باشد.