سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر باقری کاهکش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز واحد شوشتر
سعید سعیدی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عادل مدحج – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق در منطقه گبیر شهر اهواز از تیر ۸۹ تا آذر ۸۹ به مدت ۶ ماه و به منظور مقایسه روش های کنترل علف هرز در زراعت ذرت دانه ای مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید.فاکتور اول عبارت است از تیمار های روش کنترل شامل: وجین، علف کش چلنج با دز ۲ لیتر و ۳ در هکتار، علف کش آترازین+ لاسو و تیمار بدون کنترل بودند. فاکتور دوم شامل دو واریته ذرت سینگل کراس ۶۶۶ و ۷۰۴ بودند. پارامترهای بررسی شده شامل تراکم نسبی علف های هرز، تاثیر متد کنترلی بر روی عملکرد گیاه و کارایی کنترل علف هرز بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تیمار های روش کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که، تیمار چلنج با دز ۳ لیتر در هکتار بالاترین کارایی کنترل علف های هرز را که منجر به افزایش عملکرد شده است را نشان داد