سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
یونس سلطانی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

به منظور صرفه جویی در مصرف علف کشها و نیز تاثیر بهتر آنها در کنترل علفهای هرز ضرورت ایجاد می کند که علف کش های دو منظوره مورد آزمایش قرارگیرند به همین منظور آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ درشهرستان گتوند واقع درشمال استان خوزستان انجام گیرد این ازمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار و هشت تیمار انجام شد تیمارها شامل آپیروس در مرحله دو برگی آپیروس در مرحله چهار برگی توتال در مرحله ابتدای پنجه زنی گندم توتال درمرحله انتهای پنجه زنی گندم، شوالیه در مرحله سه برگی و شوالیه درمرحله انتهایی پنجه زنی گندم، شاهد با وجین، شاهد بدون وجین بود نتایج نشان داد که بیشترین درصد کنترل علفهای هرز مربوط به تیمار توتال در مرحله ابتدای پنجه زنی می باشد دراین آزمایش علف کشها از نظر تاثیر بروزن خشک علفهای هرز تاثیر معنی داری داشت.